Praktische zaken

Data en lestijden

Op dit moment zijn er nog geen data gepland. Startdatum bij voldoende belangstelling.
Heb je belangstelling om de cursus Leidinggeven aan passend onderwijs voor het primair onderwijs te volgen, mail dan naar ECNO-secretariaat.

De seminars 1 en 2 worden in het najaar georganiseerd. De overige drie seminars worden in de periode januari - maart georganiseerd. De seminars starten om 16.30 uur en eindigen om 20.30 uur. Bij voldoende belangstelling wordt er een introductiebijeenkomst georganiseerd.

Locatie

Je volgt de cursus Leidinggeven aan passend onderwijs op NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten

De cursus Leidinggeven aan passend onderwijs kost € 1.000,-, inclusief broodmaaltijd en lesmateriaal. Je kunt je ook inschrijven voor één seminar, de kosten bedragen in dat geval € 250,-.