Programma Leidinggeven aan passend onderwijs

De competenties van schoolleiders zijn onlangs door de PO-raad opnieuw herijkt. In de nieuwe beroepstandaard zijn vijf aspecten van effectief leiderschap vertaald in vijf basiscompetenties. Deze competenties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is juist de onderlinge samenhang die hen effectief maakt. In deze cursus ga je op zoek naar de verbinding tussen leiderschap en inhoud.

Opzet

Je volgt in deze cursus vijf seminars. De thema’s van de seminars zijn:

  • Passend onderwijs: doel en betekenis voor mijn school
  • Passend curriculum, passende instructie
  • Passende organisatie
  • Passende kwaliteit
  • Passende omgeving

Jouw schoolpraktijk en onderwijskundige theorie komen in wisselwerking met elkaar aan de orde. Theoretische concepten worden aangeboden om de praktijk te doorgronden. Je wordt op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen van passend onderwijs, gekoppeld aan state-of-the-art informatie over schooleffectiviteit, nieuwe inzichten rondom visie en organisatie van leerlingbegeleiding en het werken aan de basiskwaliteit van leerlingbegeleiding uitgewerkt in een schoolondersteuningsprofiel.

Samenhang

De seminars vormen een samenhangend geheel. Samen geven ze jou de bagage om passend onderwijs op jouw eigen school vorm te geven. Het is daarom aan te raden alle seminars te volgen. Bij voldoende belangstelling wordt er een introductiebijeenkomst georganiseerd, zodat je vragen en ideeën in de seminars kunnen worden opgenomen.