Omgaan met verschillen

De komende jaren worden er meer leerlingen met andere behoeften op het gebied van leren en gedrag in het reguliere onderwijs opgevangen. Dit vraagt om onderwijs dat zoveel mogelijk recht doet aan verschillende onderwijsbehoeften. Wat is het effect van het professioneel handelen van de docent op leerlingen in de klas? Hoe bewust zijn we hiervan? Tijdens de cursus Omgaan met verschillen leer je hier meer over.

  • Losse module van de opleiding Passend onderwijs door de deur van de klas
  • Begeleiding van leerlingen
  • Herken en benoem verschillen tussen leerlingen 

Wat kun je na de cursus Omgaan met verschillen?

Je herkent verschillen tussen leerlingen en kunt ermee omgaan. Je weet wat het effect van jouw professioneel handelen is.

Studieduur

4 maanden

Contacttijd

6 dagdelen

Locatie

In overleg