Jij maakt het verschil: de leergang Passend onderwijs door de deur van de klas!

De komende jaren worden meer leerlingen met andere behoeften op het gebied van leren en gedrag in het reguliere onderwijs opgevangen. Dit vraagt om onderwijs dat zoveel mogelijk recht doet aan de verschillende onderwijsbehoeften. Maatwerk voor leerlingen is hierin een van de belangrijkste uitgangspunten. 

  • Praktijkonderzoek loopt als een rode draad door de leergang
  • Beïnvloed de motivatie, het gedrag en de prestaties van de leerlingen
  • Wat is het effect van het professioneel handelen van de docent op leerlingen in de klas?

Wat kun je na de leergang Passend onderwijs?

Na afronding van de leergang Passend onderwijs door de deur van de klas heb je inzicht in je eigen handelen en de effecten daarvan op de leerling. Je hebt je handelingsrepertoire uitgebreid, zodat je op adequate wijze kan omgaan met de verschillen tussen leerlingen in de klas.

Studieduur

30 dagdelen

Contacttijd

Variabel

Locatie

In overleg