Programma Passend onderwijs door de deur van de klas

Assessments, lesobservaties, intervisie, onderzoek en coachen spelen tijdens de leergang een belangrijke rol. De eerste twee modules - Omgaan met (lastig) gedrag en Omgaan met verschillen - worden ook los aangeboden.

De leergang bestaat uit vijf modules: 

 • Omgaan met (lastig) gedrag 
  Hoe ga je om met gedragsproblemen in de klas? Hoe maak je deze hanteerbaar?
 • Omgaan met verschillen
  Hoe (h)erken je verschillen tussen leerlingen: wat betekent dit voor je onderwijs en hoe begeleid je de leerlingen?
 • Denken in leerlingperspectieven
  Wat wil en kan de leerling? Wat betekent dat voor je onderwijs en aanpak?
 • Loopbaan- en begeleidingsgesprekken voeren 
  Hoe voer je een begeleidingsgesprek? Help, een lastig gesprek!
 • Meesterproef
  Het uitvoeren van een praktijkcasus of een aan de praktijk gerelateerd onderzoek.