ECNO werkt met ervaren trainers en docenten

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De docenten van de opleiding PDG voor Docenten zijn o.a.

Ella ten Barge

In mijn werk richt ik mij op het onderwijs in de 21ste eeuw met een focus op passie, innovatie, mondiale (media) wereld en verbinding. Mijn aanpak leidt tot nieuwe inzichten en vaardigheden bij individuen en groepen. Hierdoor ontstaan nieuwe keuzemogelijkheden die zowel professioneel als persoonlijk kunnen worden ingezet. Ik breng mensen door mijn deskundigheid, creativiteit en authenticiteit in beweging richting een gewenste situatie. Ik durf te kijken naar en blijf staan bij het onafwendbare wat bij ontwikkelen ontstaat en zoek zo de grenzen op van het maakbare. Energie en spelen zijn voor mij essentieel.

Diesje Zwart

“Waar plezier is, daar is leren”.  In mijn visie zijn leven, leren en werken niet te onderscheiden. Mijn plezier ligt in bevorderen van  het leef-, leer- en werkplezier van individuen, teams en lesgroepen. Ik doe dit onder meer door middel van het verzorgen van persoonlijke en teamcoaching en het ontwerpen en verzorgen van onderwijs, trainingen en workshops. Voor mij is de weg net zo belangrijk als het doel. Ik stel me daarin persoonlijk en professioneel op, en ben aanspreekbaar op het resultaat. Ik werk vanuit  betrokkenheid en verbinding, en zet in op samen de klus klaren en behoud van autonomie . Daarbij houd ik van humor als relativerende factor in de waan van de dag.

Karline Malfliet

Als trainer van het ECNO ben ik betrokken bij de opleiding PDA voor instructeurs, module Oplossingsgericht Coachen en SLB trainingen. Twintig jaar ervaring in het (voortgezet en speciaal) onderwijs als docent, zorgcoördinator, RT'er en mentor vormen een goed gevulde rugzak met ervaringen en kennis. Systemisch kijken en TA zijn favoriet door scholing bij o.a. Phoenix, het Bert Hellinger Instituut en Weisfelt&Partners.
Ik ben nieuwsgierig naar jou en naar wat er allemaal ontstaat als we samen gaan leren, werken en spelen. Ik luister met het hele lijf en ga direct en soms confronterend op zoek naar grenzen. Zo zet ik je in beweging en halen we jouw verhaal op.

Lisanne van Balen

Al mijn dagelijkse werkzaamheden zijn verbonden aan het opleiden van docenten in de praktijk van lesgeven. Ik ben gestart als docent biologie en natuurkunde in het voortgezet onderwijs. Vervolgens ben ik als teamleider volop betrokken geweest van het vormgeven van vernieuwingen in het onderwijs. Sinds 2010 ben ik werkzaam bij het ECNO als trainer in het onderwijs. Sindsdien geef ik trainingen aan docenten, mentoren, decanen, conciërges en schoolleiders over verschillende aspecten van het onderwijs. Denk hierbij aan het pedagogisch didactisch handelen, maar ook het samenwerken in een team en je eigen professionele ontwikkeling. Het eigen handelen van docenten staat hierbij altijd centraal. Wat ik in mijn werk belangrijk vind, is dat iedereen zijn eigen stijl goed leert kennen en gebruik maakt van eigen kwaliteiten om het docentschap in te vullen.

Aldert van der Werk

Als trainer ben ik werkzaam in de opleiding PDA en PDG. De veranderende beroepspraktijk van de instructeur, onder invloed van technologische ontwikkelingen, is mijn drijfveer om enthousiaste instructeurs op te leiden voor het prachtige vak van instructeur in de 21ste eeuw in het (v)mbo. Ik ben enthousiast en daag je uit om het beste uit jezelf te halen en nodig je uit om jouw werk mee te nemen in de opleiding. Ik geloof dat niet alleen in kennis, maar ook dat vakmanschap meesterschap is.Heb ruim 27 jaar gewerkt in het mbo onderwijs in verschillende rollen. Mijn aandachtsgebieden zijn actieve didactiek; breinleren en de pedagogische opdracht van het onderwijs.

Matt Huntjens

Vanuit mijn vak als verpleegkundig specialist ben ik doorgegaan als docent Verpleegkunde. Daarna ben ik mijn eerstegraads opleiding gaan volgen met afstudeerrichting Onderwijskunde. Als beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg was ik onder andere verantwoordelijk dat de opleidingen waaraan ik verbonden was aan alle eisen van het Ministerie voldeden. Na mijn laatste studie als lerarenopleider wist ik dat ik weer in het onderwijs zelf wilde werken. Vandaar dat ik nu binnen het MBO als docentopleider en hier aan het NHL Stenden-ECNO als docentbegeleider werkzaam ben. De combinatie en vooral verbinding tussen het MBO en HBO maakt mijn werk interessant. Voor de PDG begeleid ik docenten in hun beroepsproducten en neem ik deel aan de eindgesprekken als assessor. Mijn visie is dat de student zijn eigen kwaliteiten gaat ontdekken en van daaruit zich verder moet ontwikkelen. Daarin ondersteunen is voor mij een uitdagende taak. 

Jet van Eldik

Vanuit mijn vak als psychiatrisch verpleegkundige ben ik opgeleid tot docent Verpleegkunde en Omgangskunde, Coach en Master Leren en Innoveren. Vanuit het Mbo onderwijs ben ik als leraren opleider verbonden geweest aan NHL Stenden leraren sociale vakken. Nu ben ik als onderwijsadviseur werkzaam in het Mbo en als trainer, (team)coach en opleider verbonden aan het PDG van ECNO NHL Stenden. De combinatie tussen trainer in het gehele Vo en Mbo en onderwijsadvies maakt mijn werk interessant. Mijn visie is dat de student zijn eigen kwaliteiten gaat ontdekken en van daaruit zich verder gaat ontwikkelen tot de wendbare docent die het huidige onderwijs van hem vraagt. Daarin ondersteunen is voor mij een uitdagende taak

Erik Spakman

Ik verbind mijn enthousiasme, open blik en organiserend vermogen aan vraagstukken binnen het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ik ga graag samen met onderwijsprofessionals en het werkveld op ontdekkingstocht om het onderwijs te ontwerpen binnen de speelruimte.