Praktische zaken

Data en lestijden voorjaar 2019

De opleiding PDG voor Docenten start op vrijdag 1 maart 2019 op de NHL Stenden Hogeschool in Groningen of Leeuwarden. Dit is afhankelijk van de woon-werkplaats van de deelnemers.
Je volgt ééns in de twee weken lessen op vrijdag op de NHL Stenden Hogeschool in Groningen of Leeuwarden. De lessen starten om 09.00 uur en duren tot 16.00 uur. De lesdata zijn:

 • 01 maart 2019
 • 15 maart 2019
 • 29 maart 2019
 • 12 april 2019
 • 10 mei 2019
 • 24 mei 2019
 • 14 juni 2019
 • 28 juni 2019
 • 13 september 2019
 • 27 september 2019
 • 11 oktober 2019
 • 01 november 2019
 • 15 november 2019
 • 29 november 2019
 • 13 december 2019
 • de overige data volgen spoedig

Data najaar en opleidingsdag 2019

De opleiding PDG voor Docenten start bij voldoende deelname ook in najaar 2019. Je volgt ééns in de twee weken lessen op donderdag op de NHL Stenden Hogeschool in Groningen of Leeuwarden.
De data voor schooljaar 2019-2020 volgen in het voorjaar van 2019.

Locatie

Je volgt de opleiding PDG voor Docenten op de NHL Stenden Hogeschool, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen of locatie Leeuwarden, Rengerslaan 10, 8917DD Leeuwarden. Bij voldoende deelname start de opleiding op beide locaties.

Kosten

De opleiding PDG voor Docenten kost € 6.590,- per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast moet je rekening houden met extra kosten voor verplichte literatuur.