Praktische zaken

De opleiding najaar 2019 start in Groningen en Leeuwarden. 
Inschrijven is nog mogelijk.

Data en opleidingsdag najaar 2019

De opleiding PDG voor Docenten start op 12 september 2019. Je volgt ééns in de twee weken lessen op donderdag op de NHL Stenden Hogeschool in Groningen en Leeuwarden. De data van 2019-2020 najaar zijn:

 • 12 september 2019
 • 26 september 2019
 • 10 oktober 2019
 • 31 oktober 2019
 • 14 november 2019
 • 28 november 2019
 • 12 december 2019
 • 16 januari 2020
 • 30 januari 2020
 • 13 februari 2020
 • 27 februari 2020
 • 12 maart 2020
 • 26 maart 2020
 • 9 april 2020
 • 23 april 2020
 • 14 mei 2020
 • 28 mei 2020
 • 11 juni 2020
 • 25 juni 2020
 • 27 augustus 2020
 • 10 september 2020
 • 24 september 2020
 • 8 oktober 2020
 • 29 oktober 2020
 • 12 november 2020
 • 26 november 2020
 • 10 december 2020
 • 14 januari 2021
 • 28 januari 2021
 • 11 februari 2021
 • 04 maart 2021
 • 18 maart 2021
 • 01 april 2021
 • 15 april 2021
 • 29 april 2021

Data en opleidingsdag voorjaar 2020

De opleiding PDG voor Docenten start bij voldoende deelname ook in het voorjaar van 2020. Je volgt ééns in de twee weken lessen op dinsdag op de NHL Stenden Hogeschool in Groningen of Leeuwarden. De data zijn:

 • 10 maart 2020
 • 24 maart 2020
 • 07 april 2020
 • 21 april 2020
 • 12 mei 2020
 • 26 mei 2020
 • 09 juni 2020
 • 23 juni 2020
 • 25 augustus 2020
 • 08 september 2020
 • 22 september 2020
 • 06 oktober 2020
 • 27 oktober 2020
 • 10 november 2020
 • 24 november 2020
 • 08 december 2020
 • 12 januari 2021
 • 26 januari 2021
 • 09 februari 2021
 • 02 maart 2021
 • 16 maart 2021
 • 30 maart 2021
 • 13 april 2021
 • 11 mei 2021
 • 25 mei 2021
 • 08 juni 2021
 • 22 juni 2021
 • 31 augustus 2021
 • 14 september 2021
 • 28 september 2021
 • 12 oktober 2021
 • 26 oktober 2021
 • 09 november 2021
 • 23 november 2021
 • 07 december 2021

Locatie

Je volgt de opleiding PDG voor Docenten op de NHL Stenden Hogeschool, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen of locatie Leeuwarden, Rengerslaan 10, 8917DD Leeuwarden. Bij voldoende deelname start de opleiding op beide locaties.

Kosten

De opleiding PDG voor Docenten kost € 6.590,- per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast moet je rekening houden met extra kosten voor verplichte literatuur.

Kom naar de voorlichting tijdens de Infoavond Werken & Studeren!

Op dinsdag 18 juni tussen 18.00 uur en 21.00 uur organiseert NHL Stenden Hogeschool de Infoavond Werken & Studeren. Op de Informatiemarkt vertellen onze docenten je graag meer over de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor Docenten (PDG) of de cursus Pedagogisch Didactische Aantekening voor Instructeurs (PDA)
Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden.