Programma PDG voor Docenten

Tijdens de opleiding ga je aan de slag met je eigen ontwikkeling als professional binnen het mbo. Verschillende rollen komen aan bod. Niet alleen die van docent, maar ook die van studieloopbaanbegeleider, BPV-begeleider en teamlid.

Basistaken 

De opleiding PDG voor Docenten richt zich op de basistaken van de docent in het mbo. Als docent ontwikkel je onderwijs. Je verzorgt lessen of trainingen, evalueert die en stelt ze eventueel bij. Ook het begeleiden van studenten maakt een belangrijk onderdeel uit van het vak. Als ze gaan werkplekleren doe jij als docent de voorbereiding, begeleiding en evaluatie. Jij bereidt studenten voor op de samenleving in de 21ste eeuw!

Praktijkgericht 

Tijdens de opleiding werk je met reële situaties uit de mbo-praktijk. Ongeveer 50% van de opleiding vindt op de werkplek plaats. Je gaat onder andere aan de slag met:

 • Hoe geef ik les?
 • Klassenmanagement en communicatie
 • Toetsen en beoordelen
 • Studieloopbaanbegeleiding van studenten
 • Contact met het werkveld en beroepspraktijkvorming

Leren van elkaar 

Van en met elkaar leren staat centraal tijdens de opleiding. Je leert door gerichte aandacht voor jezelf, maar ook door aandacht voor elkaar. Pluk er de voordelen van voor je eigen professionele ontwikkeling en voor de ontwikkeling van je school!

Literatuur 

Tijdens de opleiding maak je gebruik van diverse kennisbronnen als websites, filmopnames en vakliteratuur (artikelen en boeken). De volgende literatuur is verplicht:

 • W. Geerts en R. van Kralingen, Handboek voor Leraren (tweede, herziene druk 2016. ISBN 978 90 469 0417 6)
 • M. Slooter, De vijf rollen van de leraar (uitgave 2014. ISBN 978 90 6508 616 7)
 • C. van der Donk en B. van Lanen, Praktijkonderzoek in de school (uitgave 2016, derde druk.
  EAN 978 90 469 05135) of
 • F. Migchelbrink, De kern van participatief actieonderzoek (eerste druk 2016. ISBN 978 90 885 0612 3) ​
 • P. Teitler, Lessen in orde in het mbo (1e druk, 2015. ISBN 978 90 469 0492 3)

Tijdens de opleiding verbind je je eigen praktijk met de niveaueisen van de zes basistaken van de mbo-docent. Je levert hiervoor zes eindproducten op, eventueel aangevuld met een extra eindproduct naar eigen voorkeur.

Aan het eind van de opleiding ontvang je het PDG-getuigschrift. Dit getuigschrift wordt uitgegeven door een examencommissie van de lerarenopleiding van NHL Hogeschool.

Het PDG-getuigschrift is op bachelorniveau. Het voldoet aan zowel de Dublin discriptoren als aan de examenregeling van NHL Hogeschool en is bedoeld als pedagogisch-didactische scholing conform art 7A.4scholing WEB.

De opleiding duurt minimaal 8 maanden tot twee jaar en je kunt in 2018 starten in maart of september in Groningen of Leeuwarden. Je volgt één keer in de twee weken een hele dag les in Groningen of Leeuwarden.

Naast de lessen vraagt het opleidingstraject zelfstudie van je: het bestuderen van achtergronden en het uitvoeren van opdrachten in de eigen schoolpraktijk.