Praktische zaken

Data en lestijden voorjaar 2019

De cursus PDA voor Instructeurs start bij voldoende deelname op vrijdag 08 maart 2019 op de NHL Stenden Hogeschool in Groningen of Leeuwarden. Dit is afhankelijk van de woon-werkplaats van de deelnemers.
Je volgt ééns in de twee weken lessen op vrijdag. De lessen starten om 09.00 uur en duren tot 16.00 uur.
De lesdata zijn:

 • 08 maart 2019
 • 22 maart 2019
 • 05 april 2019
 • 26 april 2019
 • 17 mei 2019
 • 07 juni 2019
 • 21 juni 2019
 • 05 juli 2019
 • 06 september 2019
 • 20 september 2019
 • 04 oktober 2019
 • 18 oktober 2019
 • 08 november 2019
 • 22 november 2019
 • 06 december 2019
 • 20 december 2019
 • 10 januari 2020
 • 24 januari 2020

Data najaar en lesdag 2019

De cursus PDA voor Instructeurs start bij voldoende deelname ook in najaar 2019. Je volgt ééns in de twee weken lessen op donderdag op de NHL Stenden Hogeschool in Groningen of Leeuwarden.
De data voor schooljaar 2019-2020 volgen in het voorjaar van 2019.

Locatie

Je volgt de cursus PDA voor Instructeurs op de NHL Stenden Hogeschool, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen of locatie Leeuwarden, Rengerslaan 10, 8917DD Leeuwarden. Bij voldoende deelname start de cursus op beide locaties.

Kosten

De cursus PDA voor Instructeurs kost € 3.050,- per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en het werkboek Veerkracht in je werk en exclusief de overige verplichte literatuur.