Programma Pedagogisch Didactische Aantekening voor Instructeurs

Startpunt voor de verdere ontwikkeling van je competenties is jouw dagelijkse praktijk. Je competenties worden gespiegeld aan de zeven SBL-competenties voor docenten, zoals genoemd in de wet BIO.

Tijdens de cursus wordt jouw praktisch handelen in relatie tot het theoretische kader besproken. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van:

  • Volgen van trainingen/contactbijeenkomsten
  • Laten afnemen van werkplek- en lesbezoeken
  • Maken van opdrachten
  • Bestuderen van literatuur
  • Samenstellen van een portfolio
  • Samenwerken in een onderzoeks- en projectgroep
  • Het laten coachen door en interne coach of peercoach

Verder maak je gebruik van diverse kennisbronnen zoals websites, filmopnames en vakliteratuur (artikelen en boeken).

De volgende literatuur is verplicht:

  • Lia Bijkerk en Wilma van der Heide, Activerend opleiden. Didactiek voor resultaatgericht beroepsonderwijs (Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2012)
  • Mieke Voogd en Ella ten Barge, Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie (NHL/ECNO, Groningen 2014)

Je wordt beoordeeld op drie onderdelen:

Beroepsproducten

Tijdens je opleiding werk je aan vijf beroepsproducten. Deze dienen met een voldoende te zijn beoordeeld, alvorens het eindgesprek te voeren.

BPV

Je stage of je werkplekleren wordt beoordeeld door je leidinggevende / praktijkopleider op je werkplek. Deze beoordeling geldt als de eindbeoordeling van de BPV.

Eindgesprek

Je voert het gesprek met je NHL-opleiders en een aantal medecursisten. In het gesprek word je beoordeeld op je vermogen de verbinding te leggen tussen de beroepsproducten, het werkplekleren en de ontwikkeling die je het afgelopen jaar hebt doorgemaakt.

De cursus PDA duurt één jaar. De studiebelasting is gebaseerd op de contacttijd, de zelfstudie en het eindassessment. Zelfstudie is daarbij een variabele factor die afhangt van iemands kennis, ervaring en vaardigheden. De totale studiebelasting wordt gesteld op 550 uur inclusief minimaal 120 uur werkplekleren verspreid over 30 weken.