Post-hbo-opleiding Rekencoördinator

Een coördinator rekenen specialiseert zich in het vormgeven van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs in de eigen school. De post-hbo-opleiding Rekencoördinator is een gecertificeerde opleiding die tot doel heeft leerkrachten uit de basisschool te scholen voor de taak van rekencoördinator in de eigen school of op bovenschools niveau.

  • Breng het reken-wiskundeonderwijs op jouw school op een hoger niveau
  • Geaccrediteerde post-hbo-opleiding
  • Versterk je competenties op het gebied van bijvoorbeeld gecijferdheid en rekenbeleid

Wat kun je na de opleiding Rekencoördinator?  

Na de opleiding kun je als rekencoördinator een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op jouw school.

Studieduur

8 bijeenkomsten in een periode van 9 maanden

Contacttijd

8 bijeenkomsten van 9.00 tot 16.00 uur

Locatie

Groningen

Ervaringen van eerdere deelnemers

Jaap Penninga, leerkracht bovenbouw CBS De Wegwijzer te Westerbork

"Door het volgen en behalen van de post-hbo-opleiding  Rekencoördinator kijk ik met een bredere blik naar het rekenonderwijs op mijn school. De sterke vakkundige docent heeft mij geleerd dat goed rekenonderwijs al begint bij de kleuters. Dat was voor mij een openbaring. Het uitwisselen van methoden met collega’s uit andere schoolbesturen, gecombineerd met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk, hebben ervoor gezorgd dat mijn school de komende jaren concreet aan de slag kan met kwalitatief goed rekenonderwijs."