Praktische zaken

Bij voldoende deelname start de opleiding in september 2019 in Groningen en/of Leeuwarden.
Inschrijven is nog mogelijk.

Data en lestijden 2019-2020

Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats. Gedurende het schooljaar zijn er elf (leslocatie Groningen) of twaalf (leslocatie Leeuwarden) studiedagen of dagdelen, een voortgangsassessment en een eindassessment. Tijdens trainingen worden één of twee inhoudelijke thema’s per keer behandeld.

De post-hbo-opleiding wordt in twee varianten aangeboden op onderstaande data en locaties:

Lesplaats Groningen: éénjarige opleiding 

De bijeenkomsten zijn op donderdag. De hele dagen zijn van 09.00 tot 16.00 uur. De avondbijeenkomsten zijn van 18.30 tot 21.30 uur.

 • 26 september 2019, hele dag
 • 10 oktober 2019, avond
 • 14 november 2019, avond
 • 12 december 2019, hele dag
 • 09 januari 2020, avond
 • 06 februari 2020, hele dag
 • 27 februari 2020, avond
 • 26 maart 2020, hele dag
 • 16 april 2020, avond
 • 14 mei 2020, avond
 • 18 juni 2020, hele dag

Lesplaats Leeuwarden: de opleiding duurt ca. 1,5 jaar waardoor de studielast wordt gespreid

De bijeenkomsten zijn op dinsdag. De hele dagen zijn van 09.00 tot 16.00 uur. De middagbijeenkomsten zijn van 15.00 tot 18.00 uur.

 • 24 september 2019, hele dag
 • 08 oktober 2019, middag
 • 12 november 2019, middag
 • 10 december 2019, middag
 • 14 januari 2020, middag
 • 25 februari 2020, hele dag
 • 07 april 2020, middag
 • 12 mei 2020, middag
 • 16 juni 2020, middag
 • 15 september 2020, hele dag
 • 06 oktober 2020, middag
 • 03 november 2020, hele dag

Afhankelijk van de aanmeldingen zal in overleg met de cursisten worden besloten op welke locatie en welke variant zal worden uitgevoerd.

Locaties

Groningen: NHL Stenden Hogeschool, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.
Leeuwarden: NHL Stenden Hogeschool (gebouw NHL), Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden.

Kosten

De opleiding Rekencoördinator kost € 2.195,- inclusief lesmateriaal, koffie/thee en op de hele dagen een lunch.