Praktische zaken

Bij voldoende deelname start de opleiding in september 2020 of februari 2021 in Groningen en/of Leeuwarden.

Data en lestijden 2020-2021

Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats. Gedurende het schooljaar zijn er elf (leslocatie Groningen) of twaalf (leslocatie Leeuwarden) studiedagen of dagdelen, een voortgangsassessment en een eindassessment. Tijdens trainingen worden één of twee inhoudelijke thema’s per keer behandeld. De post-hbo-opleiding wordt in twee varianten aangeboden op onderstaande data en locaties:

Lesplaats Groningen

Eénjarige opleiding. De bijeenkomsten zijn op donderdag. De hele dagen zijn van 09.00 tot 16.00 uur. De avondbijeenkomsten zijn van 18.30 tot 21.30 uur.

 • 24 september 2020, hele dag
 • 08 oktober 2020, avond
 • 12 november 2020, avond
 • 10 december 2020, hele dag
 • 07 januari 2021, avond
 • 04 februari 2021, hele dag
 • 04 maart 2021, avond
 • 25 maart 2021, hele dag
 • 15 april 2021, avond
 • 20 mei 2021, avond
 • 10 juni 2021, hele dag

Lesplaats Leeuwarden

De opleiding duurt ca. 1,5 jaar waardoor de studielast wordt gespreid. De bijeenkomsten zijn op dinsdag*. De hele dagen zijn van 09.00 tot 16.00 uur. De middagbijeenkomsten zijn van 15.00 tot 18.00 uur.

 • 22 september 2020, hele dag
 • 06 oktober 2020. middag
 • 10 november 2020, middag
 • 08 december 2020, middag
 • 12 januari 2021, middag
 • 18 februari 2021, hele dag
 • 06 april 2021, middag
 • 18 mei 2021, middag
 • 08 juni 2021, middag
 • 14 september 2021, hele dag
 • 05 oktober 2020, middag
 • 02 november 2021, hele dag

Afhankelijk van de aanmeldingen zal in overleg met de cursisten worden besloten op welke locatie en welke variant zal worden uitgevoerd.
*Als blijkt dat de dinsdag geen geschikte lesdag is, dan kan de opleiding op de woensdag worden gepland. Stuur in dat geval een mail naar het secretariaat ecno@nhlstenden.com.

Locaties

Je volgt de opleiding bij NHL Stenden Hogeschool in Groningen, Eemsgolaan 17 en/of Leeuwarden, Rengerslaan 8-10.

Kosten

De opleiding Rekencoördinator kost € 2.195,- inclusief lesmateriaal, koffie/thee en op de hele dagen een lunch.