Opleiding Rekencoördinator

Je kunt als coördinator jouw competenties verder ontwikkelen en daarmee een bijdrage leveren aan jouw eigen ontwikkeling en aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op jouw school. 

In de opleiding Rekencoördinator is aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding wordt voortdurend geactualiseerd en sluit aan op actuele ontwikkelingen als de referentieniveaus rekenen, Passende Perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen, resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen, het handelingsgericht werken in het rekenonderwijs, het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en bovenpresteerders in de reken-wiskundeles. 

In de opleiding is daarnaast veel aandacht voor taken als:

 • het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs
 • het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen
 • het initiëren en medevormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in reken-wiskunde
 • het leiden van een rekenwerkgroep binnen de school als professionele leergemeenschap
 • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak reken-wiskunde
 • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het reken-wiskundeonderwijs
 • het actief participeren in regionale en landelijke netwerken voor rekencoördinatoren

Tien thema’s maken standaard deel uit van de opleiding. De overige thema’s zijn afhankelijk van de leerbehoeften van de groep afgestemd op de praktijksituatie in je school. De thema’s richten zich in de eerste helft van de opleiding op ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden.De centrale vraag is steeds: Hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school?

In de loop van de opleiding verschuift de aandacht van de eigen gecijferdheid en vakdidactiek naar collegiale consultatie en rekenbeleid. De opleiding richt zich dan meer op de ontwikkeling van de hele school. Centrale vragen zijn:

 • Wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren?
 • Hoe kan ik hen ondersteunen?
 • Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor reken-wiskundeonderwijs?
 • Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat?
 • Hoe komen we als school tot een helder rekenbeleid?

Het is belangrijk dat de schoolleiding van jouw school achter de opleiding staat, zodat je in de gelegenheid bent om tijdens de opleiding in je eigen school activiteiten uit te voeren die horen bij je  toekomstige taak.

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Studieduur

De opleiding Rekencoördinator bestaat uit 16 dagdelen verspreid over 1 jaar (leslocatie Groningen) of
16 dagdelen verspreid over 1,5 jaar (leslocatie Leeuwarden).

Studielast

De opleiding kent een studielast van 300 uur. Deze studietijd wordt op onderstaande wijze gericht op de verschillende onderdelen van de opleiding. Het gaat hierbij om nominale studielast. De studielast zal van deelnemer tot deelnemer verschillen:

 • 15 bijeenkomsten van 3 uur: 45 uur
 • Voorbereidingsopdrachten voor de bijeenkomsten: 45 uur
 • Verwerkingsopdrachten bij de bijeenkomsten: 45 uur
 • POP-opdrachten: 40 uur
 • SOP-opdrachten: 45 uur
 • Tussenassessment: 40 uur
 • Eindassessment: 40 uur

Totaal: 300 uur