Programma Rekenspecialist in het vo en mbo

Op dit moment wordt er in veel scholen hard gewerkt aan het ontwikkelen van een beleid omtrent de invoering van de landelijke examens voor taal en rekenen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de referentieniveaus en de gevolgen daarvan voor de inrichting en de organisatie van het onderwijs op de school.

Achtergrond

Uit longitudinaal onderzoek onder basisscholen naar de rekenontwikkeling van leerlingen bleek dat er veel automatiseringsachterstanden zijn waardoor drempels niet worden genomen die voorwaardelijk zijn voor een goede rekenontwikkeling.

Het is daarom wenselijk om samen met docenten en onderwijskundige medewerkers een traject te ontwikkelen waarin het rekenonderwijs centraal staat. Het ontwikkelen van eigen vaardigheden en kennis met betrekking tot gecijferdheid, rekenproblematiek en dyscalculie, didactiek, materialen en nieuwe ontwikkelingen moeten daarin een belangrijke rol hebben.

Opzet

Tijdens de opleiding werk je aan verschillende thema’s:

  • Ontwikkelingsplan, eigen onderwijspraktijk, startdomein getallen
  • Domein getallen
  • Domein breuken
  • Domein verhoudingen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden
  • Combinatie bewerkingen
  • Eigen presentaties

Als onderdeel van de opleiding doe je kleine praktijk- en actieonderzoeken binnen het rekenonderwijs op jouw school. Op die manier verstevig je de eigen praktijk en geef je  rekenen een goede basis binnen de school. In de tijd tussen de bijeenkomsten voer je de opdrachten uit in het kader van jouw eigen vaardigheidsniveau en op pedagogisch-didactisch gebied met betrekking tot de eigen praktijk.

Toetsing

In een persoonlijk portfolio worden alle opdrachten vastgelegd en dat portfolio blijft ook voor je beschikbaar. Ook de andere deelnemers in de opleidingsgroep maken hiervan gebruik zodat je samen een praktisch naslagwerk creëert.

Acht dagdelen op de woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. 

De opleiding is gevalideerd door de registercommissie en met registratienummer AKCDW9BE8F en 130 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.