Opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider

Schoolopleiders spelen een cruciale en onmisbare rol bij het opleiden en begeleiden van studenten. In de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider leggen (startende) school- en lerarenopleiders een stevige basis voor het uitvoeren van hun (opleidings)taak binnen de scholen.

  • Programma sluit aan bij de beroepsstandaard voor lerarenopleiders en bij de registratie-eisen van de VELON
  • Leren aan de hand van actuele literatuur en (wetenschappelijk) onderzoek
  • Veel ruimte om begeleidingsvaardigheden te oefenen

Wat kun je na de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider?

Na de opleiding kun je studenten helpen bij de dagelijkse gang van zaken in de school en in hun ontwikkeling naar leraar. Voor coaches binnen de school ben je de vraagbaak en de sparringpartner bij het samen opleiden.

Studieduur

8 bijeenkomsten op de vrijdag in een periode van 8 maanden

Contacttijd

8 hele dagen

Locatie

Groningen