Praktische zaken

Data en lestijden 2020-2021

Bij voldoende deelname start er weer een opleiding in december 2020. Inschrijven kan tot 20 november 2020. De data zijn:

  • 11 december 2020
  • 22 januari 2021
  • 05 maart 2021
  • 02 april 2021
  • 21 mei 2021
  • 18 juni 2021
  • 10 september 2021
  • 08 oktober 2021

Intakegesprek

Voorafgaand aan de start van de opleiding vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats.

Locatie

De opleiding wordt verzorgd op de NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten

De prijs van de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider is € 2.300,- inclusief materiaal en catering.