Praktische zaken

Data en lestijden 2019-2020

Alle bijeenkomsten zijn op de vrijdag (onder voorbehoud) van 9.30 tot 16.30 uur. Data voor schooljaar 2019-2020 volgen in het voorjaar van 2019.

Locatie

De opleiding wordt verzorgd op de NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten

De prijs van de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider is € 2.300,- inclusief materiaal en catering.