ECNO en ULO werken met ervaren trainer-adviseurs

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en ULO en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De trainer-adviseurs van de opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider zijn o.a.

Jantsje van der Wal

Adviseur, trainer, coach voor schoolleiders, lerarenopleiders en docenten. Mijn aandachtsgebieden zijn Professionalisering van Schoolleiders en Het Opleiden van studenten en docenten in de School. Mijn focus daarbij ligt op de verbinding tussen de persoonlijk-professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van de school. Kenmerkend voor mijn manier van werken:
- verbindend en analyserend - humoristisch en realistisch - realistisch en flexibel. 

Carina de Leeuw

Carina is haar loopbaan begonnen als docent scheikunde en is na verschillende functies in het educatieve domein (docent, manager/coördinator, projectleider, opleidingsadviseur, onderzoeker) sinds 2007 werkzaam als senior trainer-adviseur bij NHL Stenden / ECNO. Professionele ontwikkeling van docenten, schoolleiders en scholen, en de verbinding daartussen, is haar passie en kernactiviteit. Als coördinator van een Friese Opleidingsschool is ze gedreven om samen met het werkveld en de Lerarenopleidingen het Samen Opleiden steeds beter vorm te geven. Bij opleiden en trainen gaat ze graag uit van de rijkdom aan kennis en ervaringen van de deelnemende onderwijsprofessionals zelf.

Floortje Goettsch

Floortje startte haar loopbaan in het voorgezet onderwijs als docent Nederlands. Sinds 2017 is zij werkzaam als trainer-adviseur bij NHL Stenden/ECNO. Samen opleiden, coachen van docenten (in opleiding), pedagogiek en professionalisering van teams zijn  thema’s waarmee ze zich sterk verbindt. Met haar praktische instelling zoekt ze hierin steeds naar de verbinding tussen de theorie en de praktijk. Leren door doen en leren van elkaar staan daarin voor haar centraal.

Saskia Tuenter

Saskia is als lerarenopleider en trainer verbonden aan de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met ervaren docenten en schoolopleiders wil ze goede docenten opleiden. Door haar ervaring als docent biologie, vakcoach, schoolopleider en het werken in een opleidingsschool sluit ze makkelijk aan bij de praktijk van (aanstaande) schoolopleiders.