Praktische zaken

De cursus Spellingspecialist start bij voldoende deelname, minimaal 10 deelnemers, in september 2020.

Data en lestijden 2020-2021

In totaal zijn er vijf bijeenkomsten: drie middagen rondom het onderdeel Spelling en twee middagen rondom het onderdeel Coachen. Daarnaast is er een Intervisiebijeenkomst.
Alle bijeenkomsten zijn op de woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. De data zijn:

  • 09 september 2020
  • 28 oktober 2020
  • 18 november 2020
  • 03 februari 2021
  • 14 april 2021

Locatie

Je volgt de cursus Spellingspecialist op de NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen of locatie Assen, Zeemanstraat 1, 9406 BZ Assen.

Kosten

De cursus Spellingspecialist kost € 735,- per persoon, inclusief lesmateriaal. Daarnaast moet je rekening houden met extra kosten voor verplichte literatuur van circa € 30,-.