Programma Spellingspecialist

De cursus is gebaseerd op de meest recente onderzoeken en zeer praktijkgericht. Tijdens de cursus leg je je eigen portfolio aan. Je krijgt voldoende handvatten om samen met de schoolleider en andere leerkrachten de resultaten van je school te verhogen en deze voor de toekomst te handhaven.

Opzet

De cursus Spellingspecialist is gebaseerd op de meest recente onderzoeken en opgezet naar vijf standaarden:

 • Wetenschappelijk gefundeerd spellingonderwijs
 • Instructie, materialen en methoden
 • Aanbod, preventie, signalering en interventie
 • Creëren van een rijke taalomgeving
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling

Indeling

De cursus bestaat uit twee modules. In totaal zijn er vijf bijeenkomsten: drie middagen rondom het onderdeel spelling en twee middagen rondom het onderdeel coachen. Daarnaast is er een intervisiebijeenkomst. Tijdens de cursus krijg je ook digitale ondersteuning.

Vaardigheden spelling

Bij het onderdeel spelling train je onder andere de vaardigheden:

 • Analyse huidige situatie
 • Opstellen verbeterplan
 • Monitoren resultaten
 • Coachen leerkrachten
 • Bevorderen doorgaande lijn
 • Implementeren veranderingen

Vaardigheden coachen

Bij het onderdeel coachen train je onder andere de vaardigheden:

 • Theorie en praktische oefening
 • Ervaringen uit de eigen praktijk
 • Inzicht in verschillende rollen
 • Spelling speerpunt maken in de school

Je houdt je ontwikkeling bij door middel van een competentieoverzicht en verzamelt je bewijslast in een portfolio. Aan het eind van elke module reflecteer je op je leerontwikkeling in een digitale portfolio. In deze portfolio is ook een eindopdracht voor elke module opgenomen.

De cursus wordt afgesloten met het uitreiken van een certificaat. Deelnemers in het bezit van het ECNO-certificaat Leesspecialist kunnen deze cursus ook als module volgen en afsluiten met het ECNO-certificaat Spelling- en Leesspecialist.

In totaal zijn er vijf bijeenkomsten: drie middagen rondom het onderdeel spelling en twee middagen rondom het onderdeel coachen. Daarnaast is er een intervisiebijeenkomst. De totale studiebelasting van de cursus Spellingspecialist bedraagt 80 uur, waarvan 20 contacturen.

Naast de bijeenkomsten vraagt het opleidingstraject zelfstudie van je: het lezen van achtergronden, het uitvoeren van opdrachten in de eigen schoolpraktijk, het afstemmen met een maatje en het leren van elkaar in intervisiegroepen.