Praktische zaken

Data en lestijden 2020-2021

Bij voldoende deelname start de post-hbo-opleiding Coördinator taal in het basisonderwijs in oktober 2020. De lesdag is de donderdag. De bijeenkomsten duren van 14.30 tot 17.30 uur, behalve de eerste bijeenkomst, die is van 9.00 tot 16.30 uur. De data van het eerste opleidingsjaar zijn:

  • 08 oktober 2020 (hele dag)
  • 12 november 2020
  • 07 januari 2021
  • 11 februari 2021
  • 18 maart 2021
  • 15 april 2021
  • 20 mei 2021 

De data van het tweede opleidingsjaar worden in overleg met de deelnemers gepland.

Locatie

Je volgt de opleiding Coördinator taal in het basisonderwijs in Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen. Mocht blijken dat NHL Stenden, locatie Assen de voorkeur heeft, dan kan de opleiding op die locatie worden georganiseerd.

Kosten

De kosten voor de opleiding, de ondersteuning bij het maken van taalbeleid en het gebruik van de digitale leeromgeving zijn € 2.100,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en exclusief literatuur.