Programma Coördinator taal in het basisonderwijs

Het aantal taken in de school neemt toe. Als gevolg daarvan wordt er steeds meer aandacht besteed aan een juiste taakverdeling binnen het team, een ontwikkeling die past binnen het integraal personeelsbeleid (IPB). In dat kader zijn de post-hbo-opleidingen voor voortrekkers en begeleiders ontstaan. De post-hbo-opleiding Coördinator taal in het basisonderwijs is daar één van.

Achtergrond

Het ECNO heeft veel ervaring met de post-hbo-opleiding Coördinator taal in het basisonderwijs en heeft van de landelijk gecertificeerde taalcoördinatoren er ruim 500 opgeleid. De landelijke variant van de opleiding is in 2011 bewerkt tot een volledig nieuwe opleiding. De opleiding is onder andere aangepast aan het Referentiekader Taal en daardoor zullen taalcoördinatoren nog beter in staat zijn het taalbeleid te beschrijven langs doorlopende leerlijnen.

Opzet

De opleiding rust op drie pijlers:

  • Taalbeleid, dit wordt zichtbaar in het maken van een taalbeleidsplan
  • Taalinhoud, dit wordt zichtbaar in persoonlijke ontwikkelingen vertaald in taalbeleid voor de school
  • Betrokkenheid, dit wordt zichtbaar in acties van de taalcoördinator in de richting van het eigen team

Taalbeleid is de rode draad door de opleiding en is het middel om te bouwen aan taalkwaliteit op school. Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan het schrijven van een taalbeleidsplan. Er is aandacht voor de verschillende fasen van taalbeleid, namelijk het vaststellen van de visie en ambities rond taalonderwijs, het inventariseren van de huidige situatie en het bepalen van prioriteiten voor de toekomst. Bij coaching en begeleiding wordt specifiek aandacht besteed aan het begeleiden van collega’s bij veranderingen in de school.

In het eerste jaar worden aan de hand van de thema’s opdrachten bij de bijeenkomsten uitgewerkt, afgestemd op de werksituatie. En in het eerste jaar wordt een artikel geschreven, waarin een literatuurstudie wordt gekoppeld aan de dagelijkse praktijk in de basisschool.

In het tweede jaar voer je een verandertraject uit in de eigen school: je ontwikkelt met je team een taalbeleidsplan en werkt hiervoor een eerste deelplan uit. Aan het einde van de opleiding presenteer je je beleidsplan. ICT-gebruik is een vanzelfsprekend onderdeel van de opleiding, onder andere om via een digitaal portfolio je eigen leerervaringen bij te houden.

De opleiding bestaat in uit vijftien bijeenkomsten verspreid over twee jaar. De studiebelasting voor de deelnemer bedraagt 300 sbu.

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Bij succesvol afsluiten van de opleiding ontvang je een officieel erkend diploma van de SPHBO. Tevens wordt je inschreven in het landelijk Abituriëntenregister.

​De opleiding is gevalideerd door de registercommissie en was tot 1 september 2017 met registratienummer IcZvE2Iufq en 240 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.