Taalcoördinator in het vo en mbo

Op veel scholen zijn taalcoördinatoren aangesteld. Van deze spinnen in het web wordt verwacht dat zij taalbeleid (mede)ontwikkelen, organiseren, uitvoeren en evalueren. Wil jij jezelf specialiseren als taalcoördinator of je competenties verder ontwikkelen? Het ECNO biedt de opleiding Taalcoördinator vo en mbo aan.

  • Voor docenten vo of mbo die zich willen specialiseren tot taalcoördinator
  • Een taalbeleidsplan opstellen voor de eigen school
  • Concretiseren van beleid naar didactische handreikingen

Wat kun je na de opleiding Taalcoördinator in het vo en mbo?

Na de opleiding Taalcoördinator in het vo en mbo heb je kennis en inzicht in factoren die van invloed zijn op goed taal- en leesonderwijs op school-, groeps- en leerlingniveau. Ook heb je kennis van recente ontwikkelingen in het taal- en leesonderwijs, en inzicht in taalgericht vakonderwijs en veranderingsprocessen. Je weet hoe je jouw vaardigheden moet inzetten in innovatie- en implementatieprocessen en het begeleiden en coachen van leerkrachten.

Studieduur

1 jaar

Contacttijd

10 dagdelen

Locatie

In overleg - Groningen