Evenementen

 

Het ECNO organiseert regelmatig evenementen voor het onderwijs. Dat kan gaan om grote conferenties en masterclasses, maar ook om kleinere netwerkbijeenkomsten. Netwerkbijeenkomsten zijn kleinschalige meetings waarin expertise gedeeld en gehaald kan worden. De netwerkbijeenkomsten richten zich meestal op een specifiek onderwerp. 

ECNO Management

Proeverij Deep Democracy

In de jaren 90 ontwikkelde Myrna Lewis voor een opdracht uit het bedrijfsleven in Zuid-Afrika de methodiek van Deep Democracy, een nieuwe kijk op besluitvorming en groepsdynamiek. Zij stond voor de taak twee groepen, die lijnrecht tegenover elkaar stonden, te verenigen in het nemen van gezamenlijk gedragen besluiten. Voortbordurend op het gedachtegoed van psychotherapeut Arnold Mindell, de grondlegger van ‘process orientated psychology’, ging Myrna aan het werk met de onderstroom om het vastgelopen overleg vlot te trekken.

Meer informatie over de Proeverij Deep Democracy