Op donderdag 16 november 2017 organiseerde het ECNO haar jaarlijkse conferentie voor het primair onderwijs. Het thema van dit jaar was: Taal, lezen en rekenen: wat werkt echt?

De beschikbare hand-outs van de presentaties kunt u hieronder downloaden.

Conferentie Taal, lezen en rekenen: wat werkt echt?

Lezing Alexander van der Weide 'Kunnen alle kinderen leren lezen?'

Masterclass Gert Rijlaarsdam 'Wat iedere leerkracht moet weten over effectief schrijfonderwijs. Over de kwintessens van schrijf- en steldidactiek.'

Masterclass Jelle Jolles 'Het kind en zijn brein: over nieuwsgierigheid, denken en handelen.'

Workshop Marcel Schmeier 'Context- en verhaalsommen in het rekenonderwijs.'

Workshop Kees Vernooy 'Elk kind een goede begrijpende lezer! De opkomst van Close Reading nader bekeken'.

Beloften van Kees Vernooy:

Workshop Margreeth Mulder-Bunk 'Zullen we een rekenspelletje doen?

Workshop Anneke Smits 'Zwakke lezers motiveren tot lezen.'

Workshop Maaike Pulles 'Taalonderwijs aan nieuwkomers.'

Workshop Ebelien Nieman 'EDI in de kleutergroep.'

Workshop Age Wesselius 'Digitale geletterdheid: op welke manier leer je leerlingen effectief omgaan met digitale informatie?'

Workshop Karin van de Mortel 'Begrijpend lezen: het belang van toepassen...!'

Workshop 9a Jorryt van Bommel 'Wiskunde met 6-jarigen in Zweden.' 

Workshop 9b Klarinske de Roos en Marieke Andela 'Vertel eens, meer dan alleen een speelse aanpak voor de leesmotivatie?'

Workshop 10 Kees Broekhof 'De beste interventie: een goed boek.'