Visie en uitgangspunten van het ECNO

Het ECNO is een organisatie voor advies, opleiding en training, coaching, interim-management, mediation en onderzoek. Dit doen wij voornamelijk binnen het onderwijswerkveld. Het ECNO is verbonden aan de Academie Vo & Mbo van NHL Stenden Hogeschool.

Bijzonder in het gewone

Ons motto ‘bijzonder in het gewone’ is ontstaan omdat het ons opviel dat we het woord ‘gewoon’ vaak tegenkwamen in onze contacten en samenwerking met de scholen. Opdrachtgevers willen gewone, werkbare oplossingen voor hun organisatie vraagstukken. Geen ingewikkelde analyses, uitgebreide rapporten en moeilijk uitvoerbare oplossingsstrategieën. Wij zoeken een aanpak die heel dicht bij het primaire proces en de mensen - leerkrachten, ondersteunend personeel, managers, leerlingen en hun ouders - staat.

Gewoon betekent voor ons ook: geen oordeel hebbend, maar kijken naar processen die horen bij zich ontwikkelende organisaties. Zo gaan we gewoon verder de 21e eeuw in. En dat maakt het ECNO bijzonder.

Bijzonder in de Verbinding en Co-creatie

Wij werken vanuit een visie van verbinding. Deze invalshoek, je kunt het ook een systeemtheoretische benadering noemen, heeft geleid tot een van onze speerpunten: verbinden van persoonlijke ontwikkeling aan teamontwikkelingen, aan onderwijskundige ontwikkeling, aan management ontwikkeling en aan organisatorische ontwikkeling. Van persoonlijk meesterschap naar een lerende organisatie. Vaak heeft dit de vorm van een langdurende partnerschap.

Het woord partnerschap is voor ons belangrijk omdat we samen willen werken aan de organisatie. Daar hoort ook bij dat we passende oplossingen bedenken voor de context van de partner. Geen kant en klare oplossing, maar vanuit co-creatie zetten we samen stappen richting het einddoel.

Het ECNO staat voor een praktische aanpak van organisatievraagstukken en onderwijsontwikkelingen, en dus ook voor opleidingen en trainingen die aansluiten bij het primaire proces en de mensen - leerkrachten, onderwijs ondersteuners, managers, leerlingen en hun ouders.

Uitgangspunten

Het ECNO-team is zeer divers wat betreft de medewerkers, hun stijl en hun expertises en competenties. Gemeenschappelijk zijn hun uitgangspunten, hun waarden in het werk:

  • De mens centraal: in de benadering van de klanten
  • Respect: voor de wensen van de klant en voor de eigen uitgangspunten
  • Klantgerichtheid: dienend en ondersteunend op basis van ‘afspraak is afspraak’
  • Open communicatie: open staan voor kritiek, feedback stimuleren en durven confronteren binnen het team en in de relatie met de klant
  • Bevlogenheid en inhoudelijke expertise: bevlogenheid voor en kennis van het onderwijs en voor veranderingsprocessen en organisatieontwikkeling
  • Samenwerking: met scholen en partners, in het eigen team

De optelsom van diversiteit en verbinding = duurzame innovatie in de praktijk.