De MRV-scan: zicht op middelen, rendement en visie

Met de invoering van passend onderwijs - onder andere zorgplicht, een vast zorgbudget en handelingsgericht indiceren - is het van belang goed zicht te hebben op de besteding van de zorgmiddelen en het (financieel) beleid daarop aan te passen. Het ECNO heeft hiervoor een uniek instrument ontwikkeld.

De ECNO-methode

De methode van het ECNO geeft scholen niet alleen inzicht in de besteding van de middelen, maar legt tevens een relatie met het rendement en de visie die de school heeft op (extra) ondersteuning van leerlingen. Bovendien is het mogelijk kengetallen te ontwikkelen om het beleid over een lagere termijn te toetsen.

De MRV-scan:

  • biedt ondersteuning bij de interne dialoog over de visie op extra begeleiding
  • biedt heldere informatie voor horizontale en verticale verantwoording
  • geeft je de mogelijkheid om met kerncijfers de dialoog met jouw team over schoolontwikkeling te voeren
  • is een goede aanvulling op kwaliteitszorgprojecten zoals Vensters voor Verantwoording en Stimulans

Incompany

Dit traject wordt incompany verzorgd. De kosten zijn afhankelijk van het te volgen traject. Het aantal bijeenkomsten, de locatie en de bijbehorende kosten worden in overleg met de opdrachtgever afgesproken. De afspraken worden in een offerte vastgelegd.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende aanvraag voor een incompany traject kun je contact opnemen met het secretariaat via ecno@nhlstenden.com. Bellen kan ook: 058 251 2900.