Ondersteuningsprofiel passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs en zorgplicht moet iedere school straks over een ondersteuningsprofiel beschikken. Het ondersteuningsprofiel beschrijft de basisondersteuning en de extra ondersteuning die een individuele school biedt, eventueel in samenwerking met andere (keten)partners.

Ontwikkelen en implementeren

Binnen passend onderwijs staat extra ondersteuning voor leerlingen centraal. In het ondersteuningsprofiel legt de school vast welke extra ondersteuning zij leerlingen kan bieden.
De kwaliteit van het onderwijs in de klas is een voorwaarde om deze omslag waar te maken. Goed onderwijs impliceert namelijk dat docenten en het team maatwerk en onderwijsondersteuning voor leerlingen kunnen bieden.

Dit betekent:

  • Een opbrengstgerichte schoolcultuur: resultaten worden op alle niveaus zichtbaar gemaakt
  • Een investering in goede didactische kwaliteiten van docenten
  • Een pedagogisch klimaat met hoge verwachtingen van leerlingen
  • Doorgaande leer- en begeleidingslijnen met primair en vervolgonderwijs
  • Een heldere ondersteuningsstructuur en aanbod in de school
  • Met extra inzet en deskundigheid is deze doelstelling van passend onderwijs te realiseren

Voorbeeld van een aanpak op schoolniveau

Met een werkgroep (zorgteam/schoolleiding) wordt in twee sessies een concept ondersteuningsprofiel voorbereid. Dit concept wordt tijdens een studie(mid)dag gepresenteerd. Tevens komen in deze teambijeenkomst de gemeenschappelijke visie en ambitie ten aanzien van begeleiding van leerlingen aan de orde.

Incompany

Dit traject wordt incompany verzorgd. De kosten zijn afhankelijk van het te volgen traject. Het aantal bijeenkomsten, de locatie en de bijbehorende kosten worden in overleg met de opdrachtgever afgesproken. De afspraken worden in een offerte vastgelegd.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende aanvraag voor een incompany traject kun je contact opnemen met het secretariaat via ecno@nhlstenden.com. Bellen kan ook: 058 251 2900.