Begeleiding en advies

Het ECNO verzorgt begeleidings- en adviestrajecten op scholen. Dit doen we altijd op maat. Wij denken mee, zoeken naar oplossingen, ondersteunen verbetertrajecten en vergroten het draagvlak in de school. En, wij schromen niet om (confronterende) feedback te geven en te ontvangen.

Onderzoek en begeleiding

Wil je een snelle kwaliteitsverhogende audit, een zogenaamde quikscan? Of zijn er nieuwe managers of teamleiders in jouw school die moeten groeien in hun rol en daarbij ondersteuning nodig hebben? Misschien loopt het niet goed in je team en krijg je daar zelf geen grip op. Of wil je een teamscholing laten verzorgen rondom een actueel thema met verschillende workshops?

Deskundig en ervaren

Bij het ECNO werken ervaren en deskundige trainers. Zij kennen het onderwijs van binnen en van buiten. Deze trainers zijn al bij vele opdrachtgevers geweest om de professionaliteit in de school te verdiepen en verbreden. En vaak met groot succes! Ze hebben ervaring met grote en kleine basisscholen, met scholengemeenschappen met meerdere vestigingen in het voortgezet onderwijs en in het mbo en hbo.

Voorbeelden

Voorbeelden incompany trajecten zijn:

 • Coachen op leerontwikkeling
  Veel scholen en opleidingen zijn op zoek naar manieren om leerlingen meer eigenaar te maken van hun eigen leren. Hierbij wordt gestreefd naar een onderwijsomgeving waarbinnen de individuele behoefte en eigen verantwoordelijkheid van de leerling centraal staan. Deze ontwikkeling vraagt om specifieke en nieuwe didactisch- en pedagogische vaardigheden van de docent of mentor (SLB'er), waarbij sprake is van een verschuiving in het handelen in de klas: van instrueren en aanbieden, naar volgen, aansluiten en motiveren. Een van de ontwikkelvragen die hierbij specifiek naar voren komt, is het coachen van leerlingen. Deze coachende benadering zal zich richten op een breder ontwikkelgebied van de leerling. Attitude en vaardigheden komen in deze context sterker naar voren dan dat ze dat nu doen en worden onderwerp van het gesprek. Meer over dit incompany traject.
   
 • Building Learning Power
  Hoe bereid je een jonge generatie voor om te leven in een snel veranderende complexe maatschappij? Hoe haal je het beste uit leerlingen en verhoog je de resultaten van je school als geheel? Building Learning Power (BLP), ontworpen door professor Guy Claxton, biedt hiervoor een antwoord dat gebaseerd is op onderzoek in de praktijk. Het doel van Building Learning Power (BLP) is om het lerend vermogen bij leerlingen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die meer vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen sneller en beter leren. BLP vergroot het concentratievermogen en het leerplezier van leerlingen, met als gevolg dat de leerresultaten omhoog gaan. Meer over dit incompanytraject.
   
 • Ondersteuningsprofiel passend onderwijs
  Elke school moet straks over een ondersteuningsprofiel beschikken. Het ondersteuningsprofiel beschrijft de basisondersteuning en de extra ondersteuning die een individuele school biedt, eventueel in samenwerking met andere (keten)partners. Het ECNO helpt je bij het opstellen van een ondersteuningsprofiel. Onze aanpak staat garant voor een door het team gedragen school-ondersteuningsprofiel (maatwerk). Dit traject wordt incompany verzorgd. Meer over dit incompany traject.

Meer informatie

Wil je van gedachten wisselen of meer informatie? Dan kun je een formulier invullen met een korte omschrijving van de vraag. Wij zorgen dan dat één van onze trainers contact met je opneemt. Als je liever direct telefonisch contact wilt, kan dat natuurlijk ook: 058 251 2900.