Training Deep Democracy

De methodiek Deep Democracy is in de jaren 90 ontwikkeld door Myrna Lewis in het bedrijfsleven van Zuid-Afrika. Deze methodiek biedt een nieuwe kijk op besluitvorming en groepsdynamiek. Door middel van theorie en oefeningen biedt de training Deep Democracy je tools voor het werken met groepen als docent, begeleider en/of leidinggevende.

  • Training voor onderwijsprofessionals die werken met groepen
  • Samen op zoek naar de wijsheid van de minderheid
  • Gedragen besluitvorming met de 'Lewis-methode'

Doelstelling methodiek

De methodiek nodigt je uit aan de slag te gaan met de onderstroom: als ‘facilitator’ ga je actief op zoek naar het geluid van de minderheid. Je leert door vragen stellen, actief luisteren en waarnemen hoe je je neutraal opstelt en een omgeving neerzet waarin er besluiten worden genomen, die door de hele groep gedragen kunnen worden.

Studieduur

3 bijeenkomsten (open inschrijving)

Contacttijd

3 uur per bijeenkomst, open inschrijving

Locatie

Groningen