Programma opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden

Voor de school is de belangrijke taak weggelegd om leerlingen zodanig te begeleiden dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is: Aansluiten bij de mogelijkheden en competenties van de individuele leerling en hen richting gepast vervolgonderwijs te begeleiden, evenals het scheppen van de voorwaarden waarin het leren kan plaatsvinden. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor geïntegreerde leerlingbegeleiding, loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding.

Werkwijze

De opleiding vindt deels online en deels in live bijeenkomsten op de leslocatie van NHL Stenden in Groningen plaats. Tijdens de live bijeenkomsten vindt er naast het bespreken van theorie veel uitwisseling plaats tussen de deelnemers waarin simulatie en toepassing centraal staan. De online bijeenkomsten hebben diverse vormen zoals een webinar met gastdocenten, een werksessie online. Tussen de bijeenkomsten komen leergroepen samen voor opdrachten. Opdrachten zijn veelal zelfregulerend en worden ondersteund door regelmatig te plannen feedback en feedforward momenten tussen opleiders en deelnemers. Indien mogelijk bezoek je elkaars locatie en werk je met beelden.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Planmatig handelen: signaleren en doorverwijzen, handelingsplannen
 • Kwaliteitszorg in de school, het ontwikkelen en schrijven van een beleidsplan
 • Tweedelijns zorg: LOB en SLB, Mentoraat en Decanaat 
 • Diverse problematieken: faalangst, echtscheiding, verlies en rouw, depressiviteit, eetstoornissen
 • Leerproblemen en -achterstanden
 • Groepsdynamica
 • Contact en communicatie: ontwikkelingsgerichte gespreksvoering
 • Keuzebegeleiding
 • Oudercontacten
 • Waarnemen en interpreteren
 • Maatschappelijke ontwikkelingen: social media, signaleren en reageren, preventieve kaders
 • Toekomstperspectieven en vervolgonderwijs
 • Persoonlijke missie en visie: professioneel handelen
 • Ethiek: mensbeeld en visie op ontwikkelingsgericht begeleiden

We werken in een digitale omgeving waar al het materiaal wordt gedeeld en waarin uitwisseling kan plaatsvinden.
Daarnaast is er verplichte literatuur (je dient deze literatuur zelf aan te schaffen):

 • J. de Wilde, J. van der Wal en I. de Mooij, Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding, Uitgeverij Coutinho, 2011, ISBN 9789046902554.

Voor aanvang van het traject word je uitgenodigd voor een telefonische intake met een van de opleiders. In dit gesprek gaan we op zoek naar je persoonlijke context en leer-/ontwikkelvragen.

De totale studiebelasting (bijeenkomsten, leeswerk, opdrachten, leerteam) bedraagt 200 uur.

Gedurende de opleiding werk je in groepsverband aan een eindopdracht die op de slotdag wordt gepresenteerd en maak je een beleidsplan dat bruikbaar is voor je eigen school. Na het afronden van de opleiding ontvang je een certificaat van NHL Stenden Hogeschool / ECNO.