Programma opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden

Voor de school is de belangrijke taak weggelegd om leerlingen zodanig te begeleiden dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is: Aansluiten bij de mogelijkheden en competenties van de individuele leerling en hen richting gepast vervolgonderwijs te begeleiden, evenals het scheppen van de voorwaarden waarin het leren kan plaatsvinden. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor geïntegreerde leerlingbegeleiding, loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding.
Tijdens de opleiding werk je vanuit je eigen professionele en persoonlijke leerdoelen en de eigen praktijk: de opleiding kent diverse uitstroomprofielen waaronder Decanaat, LOB, SLB en Leerlingbegeleider.

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten vindt er naast het bespreken van theorie veel uitwisseling plaats tussen de deelnemers. Tussen de bijeenkomsten door wordt er van de deelnemers verwacht dat ze aan opdrachten werken en materiaal lezen. Het collectief leren vindt plaats door middel van het vormen van leergroepen en het bezoeken van elkaars locaties. Het opnemen van beelden in de eigen praktijk, het reflecteren hierop in groepen en het onderzoeken van gedragsalternatieven met behulp van een trainer-acteur worden ingezet om het eigen handelingsrepertoire te evalueren en te vergroten. Uitgangspunt is steeds het verhouden van het 'ik' tot het 'wij' en het 'het'.

Onderwerpen die aan bod komen

Ik in de school

 • Planmatig handelen: signaleren en doorverwijzen
 • Kwaliteitszorg in de school, het ontwikkelen en schrijven van een beleidsplan
 • Tweedelijns zorg: LOB en SLB, Mentoraat en Decanaat

Ik in de groep

 • Diverse problematieken: faalangst, echtscheiding, verlies en rouw, depressiviteit, eetstoornissen
 • Leerproblemen en -achterstanden
 • Handelingsgericht werken: het groepsplan
 • Groepsdynamica

Ik en de ander

 • Contact en communicatie: ontwikkelingsgerichte gespreksvoering
 • Keuzebegeleiding
 • Oudercontacten
 • Waarnemen en interpreteren

Ik in de wereld

 • Maatschappelijke ontwikkelingen: social media, signaleren en reageren, preventieve kaders
 • Toekomstperspectieven en vervolgonderwijs

Ik

 • Persoonlijke missie en visie: professioneel handelen
 • Ethiek: mensbeeld en visie op ontwikkelingsgericht begeleiden

De deelnemers ontvangen een map met materiaal. Daarnaast is er verplichte literatuur (de cursist dient deze literatuur zelf aan te schaffen):

 • J. de Wilde, J. van der Wal en I. de Mooij, Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding, Uitgeverij Coutinho, 2011, ISBN 9789046902554.

Voor aanvang van het traject wordt u uitgenodigd voor een telefonische intake met één van de opleiders. In dit gesprek gaan we op zoek naar de persoonlijke context en leer-/ontwikkelvragen van de deelnemer..

De opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden bestaat uit een startdag, 10 middagbijeenkomsten van één dagdeel, twee bijeenkomsten in eigen beheer (werkplekleren) en een slotdag. De totale studiebelasting (bijeenkomsten, leeswerk, opdrachten en bijdragen aan een leerteam) bedraagt 200 uur.

Gedurende de opleiding werk je in groepsverband aan een eindopdracht die op de slotdag wordt gepresenteerd en maak je een beleidsplan dat bruikbaar is voor je eigen school. Na het afronden van de opleiding ontvang je een certificaat van NHL Stenden Hogeschool / ECNO.