Programma Cultuurbegeleider

Je volgt vijf modules. In een portfolio laat je zien wat je geleerd en gedaan hebt.

Opzet

De opleiding bestaat uit vijf modules:

 • Inhoud en samenhang cultuuronderwijs
  Introductie opleiding, wat is cultuuronderwijs?, ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden, cultuur als doel en middel: legitimatie en verankering van cultuureducatie in andere vakken, kwaliteit van cultuuronderwijs.
 • Beleid, omgeving en randvoorwaarden
  Geld voor cultuur en verantwoording besteding, doelen en actoren: hoe bereik je wat je wilt?, samenwerking en het bereiken van veranderingen in jouw school.
 • Inhoudelijke kennis kunst-, erfgoed- en media-educatie
  Wat kunnen dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie, erfgoededucatie bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen?
 • Ontwikkelen van leerlijnen
  Culturele ontwikkeling van leerlingen, ontwikkelen van leerlijnen, beoordelen en opbrengsten van cultuuronderwijs.
 • Implementatie en coaching van collega’s
  Werken aan draagvlak en verankering, leren ondersteunen van collega’s in het goed uitvoeren van cultuureducatie in hun klas.

Een groot deel van de praktijk zit in de module ‘Inhoudelijke kennis kunst-, erfgoed- en media-educatie’ waarbij docenten van de vakspecialisaties inhoudelijke kennis en ervaring meegeven over de kunstdisciplines en erfgoed. Deze bijeenkomsten zijn ook los te volgen als expertmeetings voor ICC'ers.

Samenwerking

ECNO verzorgt deze opleiding samen met Stenden Professionals. De cultuurorganisaties Scala en KC Drenthe zijn intensief bij de opleiding betrokken.

Je legt een portfolio aan, waarmee je kunt laten zien wat je hebt geleerd en gedaan. De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

De opleiding duurt anderhalf jaar. In het laatste half jaar zijn er geen colleges, maar werk je aan jouw eindpresentatie en meesterproef. Hierbij is er een aantal dagen gereserveerd voor coaching, begeleiding en intervisie.
De totale studiebelasting bedraagt 420 uur (inclusief de ICC-vooropleiding van 60 uur) en is als volgt opgebouwd:

 • Contacturen inclusief begeleiding bij meesterproef: 100 uur
 • Voorbereiding bijeenkomsten en bezoeken aan/interviews met cultuuraanbieders: 120 uur
 • Toets-/portfolio opdrachten: 60 uur
 • Meesterproef: 80 uur