Praktische zaken

De leergang gaat door alle covid-19 maatregelen helaas niet starten in februari 2021.
Een volgende leergang start in najaar 2021.

Lesdag en lestijden 2021-2022

De lesdag is de donderdag. We starten met een tweedaagse met overnachting. De bijeenkomsten duren van 09.30 tot 16.30 uur. De data zijn:

  • 16 en 17 september 2021 Starttweedaagse
  • 07 oktober 2021
  • 28 oktober 2021
  • 11 november 2021
  • 02 december 2021
  • 13 januari 2022
  • 03 februari 2022
  • 03 maart 2022
  • 31 maart 2022

Locatie

De starttweedaagse met overnachting vindt plaats in Bakkeveen, Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6.
De acht vervolgbijeenkomsten worden verzorgd bij NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen. 

Kosten

De leergang Dynamisch leidinggeven in schoolorganisaties kost € 3.250,- inclusief lesmateriaal, verblijf tijdens de starttweedaagse, koffie/thee en lunch op de contactdagen.