De veranderende rol van de leerlingbegeleider en de decaan

Een aantal leerlingen heeft begeleiding nodig om op school of in de beroepspraktijk adequaat te kunnen functioneren. Verschillende zaken als  sociaal-emotionele problemen, leer- of gedragsproblemen, school- en beroepskeuzeproblemen of geïndiceerde problematiek kunnen belemmerend zijn in de ontwikkeling. Daarnaast worden alle leerlingen begeleid  door een decaan en/of LOB'er richting vervolgonderwijs.
Hoe geef je je rol als professional vorm? Hoe kun je de leerling in zijn/haar kracht zetten? En hoe stimuleer jij dat er binnen de school doelgericht wordt gewerkt?

  • Geschikt voor elke docent in vo en mbo die de eigen professionaliteit op bovenstaand gebied wil verbreden
  • Groei en effectiviteitverhoging van de eigen begeleidingsvaardigheden
  • Beter aansluiten bij de mogelijkheden en competenties van de individuele leerling

De opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden nodigt je uit je toolbox ten aanzien van begeleiding uit te breiden en je persoonlijke en professionele attitude te onderzoeken. De combinatie van jouw eigen praktijk en de uitwisseling met andere deelnemers biedt naast de theorie verdieping en verbreding. 

Wat kun je na de opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden?

Na afronding van de opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden heeft de deelnemer kennis over bovengenoemde onderwerpen, meer inzicht in de eigen manier van begeleiden en een breder handelingsrepertoire op het gebied van het gekozen uitstroomprofiel. Voor het uitstroomprofiel Decanaat bestaat een studielastverzwaring van 20 studie-uren in verband met extra opdrachten. Dit resulteert in een aparte vermelding op het certificaat.

Studieduur

11 maanden

Contacttijd

13 dagdelen

Locatie

Groningen