De veranderende rol van de leerlingbegeleider en de decaan

Een aantal leerlingen heeft begeleiding nodig om op school of in de beroepspraktijk adequaat te kunnen functioneren. Verschillende zaken als sociaal-emotionele problemen, leer- of gedragsproblemen, school- en beroepskeuzeproblemen of geïndiceerde problematiek kunnen belemmerend zijn in de ontwikkeling. Daarnaast worden alle leerlingen begeleid door een decaan en/of LOB’er richting vervolgonderwijs. Hoe geef je je rol als professional vorm? Hoe kun je de leerling in zijn/haar kracht zetten? En hoe stimuleer jij dat er binnen de school doelgericht en planmatig wordt gewerkt?

  • Geschikt voor elke docent in vo en mbo die de eigen professionaliteit op bovenstaand gebied wil verbreden
  • Groei en effectiviteitverhoging van de eigen begeleidingsvaardigheden
  • Beter aansluiten bij de mogelijkheden en competenties van de individuele leerling

De opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden nodigt je uit je toolbox ten aanzien van begeleiding uit te breiden en je persoonlijke en professionele attitude te onderzoeken. Het uitgangspunt in de begeleiding is steeds: aansluiten bij de mogelijkheden en competenties van de individuele leerling en hen richting gepast vervolgonderwijs te begeleiden alsmede het scheppen van de voorwaarden waarin het leren kan plaatsvinden. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor geïntegreerde leerlingbegeleiding, loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding.

Uitstroomprofielen

Tijdens de opleiding werk je vanuit je eigen professionele en persoonlijke leerdoelen en de eigen praktijk: de opleiding kent twee uitstroomprofielen: Decaan en Leerlingbegeleider (SLB'er).

Wat kun je na de opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden?

Na afronding van de opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden heeft de deelnemer kennis over bovengenoemde onderwerpen, meer inzicht in de eigen manier van begeleiden en een breder handelingsrepertoire op het gebied van het gekozen uitstroomprofiel.

Studieduur

6 maanden

Contacttijd

Variabel, bijeenkomsten op locatie en online

Locatie

Groningen