Resultaatgericht samenwerken in projecten

Leraren, docenten en teamleiders worden steeds vaker betrokken bij onderwijskundige projecten, zoals een hoogbegaafdenklas, tweetalig onderwijs, vakcolleges of de associate degree. Hierdoor ontstaat behoefte aan professionalisering van projectmanagement op school. Meer weten over projectmatig werken? Ontwikkel je competenties met de leergang Projectmanagement in het onderwijs.

  • Projectmanagement vanuit drie perspectieven: organisatie, mens en onderwijs
  • Werken aan belangrijke innovatiecompetenties
  • Kennismaken met methoden zoals PMC, PRINCE2® en PMOS

Wat kun je na de leergang Projectmanagement in het onderwijs?  

De leergang is bedoeld voor leraren, teamleiders, intern begeleiders en (locatie)directeuren, in het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs, die verantwoordelijk zijn voor (onderwijskundige) projecten op tactisch-operationeel niveau (in en om de klas).

Na afloop heb je een verbeterd projectplan ontwikkeld voor je eigen project. Je rondt de leergang af met een reflectieverslag waarin je jouw projectmanagement-leerervaringen beschrijft en een actieplan opneemt voor de verdere professionalisering van projectmatig werken op jouw school.

Studieduur

3 maanden

Contacttijd

4,5 dag

Locatie

In overleg - Utrecht - Groningen