Programma

Je maakt kennis met diverse methoden voor de organisatiekant, menskant en onderwijskant van projecten op school. Je leert hoe je projecten kunt opstarten, inrichten, uitvoeren en afsluiten én hoe je mensen in beweging kunt krijgen.

De leergang biedt een mix van projectmanagement en verandermanagement thema’s vanuit drie perspectieven:

 • Organisatiekant: methoden en technieken
 • Menskant: vaardigheden en gedrag
 • Onderwijskant: context en cultuur

Je maakt kennis met de essenties van methoden zoals Projectmatig Creëren (PMC), PRINCE2 (P2) en Projectmanagement op School (PMOS) en past deze toe op je eigen project. Je krijgt uitgebreide persoonlijke feedback door individuele vragenlijsten gekoppeld aan de theorie. Er zijn zowel klassikale bijeenkomsten als e-learning activiteiten.
Door de gehele opleiding heen voorbeelden van projecten in het onderwijs op het gebied van:

 • onderwijs, leren & innoveren
 • bestuur & management en
 • bedrijfsvoering

Organisatiekant van projecten o.b.v. PRINCE2 (3½ uur)

 • Waar komt jouw project vandaan?
 • ​Strategisch management, Portfolio-, Programma- en Projectmanagement
 • Rechtvaardiging van projecten
 • Stakeholderanalyse (Projectkaart)
 • Samenstelling stuurgroep
 • Projectaanpak (Approach)
 • Afbakening van projecten (Scope)
 • Product Breakdown Structure/PBS
 • Relatie met andere projecten
 • Productbased planning

Menskant van projecten o.b.v. Projectmatig Creëren (2½ uur)
Leiderschap

 • Teamsamenstelling en -ontwikkeling (Belbin en Tuckman)
 • Leiderschapsrollen (Quinn)
 • Situationeel leiderschap (Hersey en Blanchard)
 • Verbetering van klant- en werkrelaties (communicatie- en gedragsstijlen)
 • Kernkwaliteiten – De keerzijde van bevlogenheid (Offman/Van den Heuvel)

Organisatiekant van projecten o.b.v. PRINCE2 (3½ uur)

 • Work Breakdown Structure/WBS
 • Activiteitenplanning
 • Projectfasering
 • Kritieke Pad Methode
 • Risicoanalyse en risicomanagement
 • Projectbeheersing (GOTIK-factoren)
 • Kwaliteit in projecten
 • Communicatie in projecten
 • Afsluiting van projecten
 • Lessons learned
 • Kennismanagement

Menskant van projecten o.b.v. Projectmatig Creëren (2½ uur)
Verandermanagement

 • Niveaus en fasen in verandering (Lewin)
 • Veranderen in vijf kleuren (De Caluwé)
 • Weerstandsstrategiemodel (Ezerman)

Cultuuranalyse en -beïnvloeding

 • Cultuuranalyse (Harrison & Handy)
 • Professionele cultuur in onderwijsorganisaties (Van Emst)
 • Krachten voor cultuurverandering (Kloosterboer)

PRINCE2 Foundation (3½ uur)

 • De 4 Perspectieven
 • De 7 Principes
 • De 7 Processen (4 processen in detail)

Intervisie (2½ uur)

 • Projectvraagstukken individuele cursisten
 • Examenvoorbereiding Tips & Tricks
 • Voorzetting menskant van projecten

Dag 4

PRINCE2 Foundation (3½ uur)

 • De 7 Processen (3 processen in detail)
 • De 7 Thema’s
 • Tailoring en Embedding PRINCE2

Intervisie (2½ uur)

 • Projectvraagstukken individuele cursisten
 • Examenvoorbereiding Tips & Tricks
 • Voortzetting menskant van projecten

Dag 4½

Examen PRINCE2 Foundation (2 uur)

 • Multiple choice examen
 • Bepaling resultaat

Afronding leergang LPMO (1 uur)

 • Introductie en format afrondend reflectieverslag leergang LPMO
 • PRINCE2 Editie 2017 Pocket Guide
 • Projectmatig Creëren 2.0
 • Projectmanagement op School
 • Professionele cultuur in Onderwijsorganisaties
 • Cursusmap met hand-outs en diverse artikelen over Projectmanagement in het Onderwijs
 • E-Learning omgeving met digitale examentrainer voor PRINCE2 Foundation
 • E-Learning omgeving voor persoonlijke stijl- en leiderschapsanalyses (portfolio)

Bij actieve participatie en voldoende resultaten voor het reflectieverslag en het PRINCE2 Foundation examen, ontvang je het officiële diploma LPMO, dat wordt uitgereikt door ECNO en PPMO, landelijk kenniscentrum voor de Professionalisering van Project Management in het Onderwijs. 
Daarna kun je je laten inschrijven in het landelijk Register Project Management in het Onderwijs als Certified Projectmanagement Associate in Education en mag je de titel CPAE® achter je naam voeren.

Toekenning titulatuur CPAE®

Inschrijving in het Register Project Management in het Onderwijs als Certified Projectmanagement Associate in Education (CPAE®) is mogelijk op basis van:

 • Diploma LPMO
 • HBO/WO-vooropleiding in een overwegend educatieve richting *) **)
 • Minimaal 1 jaar relevante werkervaring als professional in de educatieve sector **)
 • Onderschrijven Gedragscode RPMO inclusief Permanente Educatie

*)  O.a. Lerarenopleiding, onderwijskunde, (ortho)pedagogiek, onderwijssociologie of onderwijspsychologie
**) of: Bij een niet-educatieve HBO/WO-vooropleiding minimaal 2 jaar relevante werkervaring

Onderdeel

Organisatiekant van projecten op school (3 EC's*)
Methoden en Technieken:                                                                         

 • PRINCE2 Foundation

Menskant van projecten op school (1 EC*)
Vaardigheden en Gedrag:

 • Inleiding Projectmatig Creëren 2.0
 • Persoonlijke Stijl- en Leiderschapsanalyses (portfolio)
 • ​Inleiding verandermanagement

Onderwijskant van projecten op school (1 EC*)
Context en Cultuur:

 • Projectmanagement op school
 • Inleiding cultuuranalyse en -beïnvloeding
 • Reflectie en actieplan met persoonlijke en organisatiedoelstellingen

*) De totale omvang van de leergang Projectmanagement in het onderwijs is 5 EC's (is 140 studiebelastingsuren) volgens het European Credit Transfer System. 

Referenties PPMO

Voor veel scholen mocht PPMO in de afgelopen jaren al vele projectleiders, programma-managers, opdrachtgevers, locatiedirecteuren, teamleiders, docenten, ambulant begeleiders en beleidsmedewerkers opleiden. 
Wil je een referent spreken? Neem dan contact met ons op!

Kenniscentrum PPMO is ingeschreven als Onderwijsinstelling in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). PPMO heeft regionale samenwerkingen met ECNO/NHL Stenden Hogeschool, Groningen en met IOWO/Radbouduniversiteit, Nijmegen.