Programma Schoolopleider en/of lerarenopleider

De opleiding wordt gegeven door de universitaire lerarenopleiding en de tweedegraads lerarenopleiding van NHL Hogeschool. Het programma sluit aan bij de beroepsstandaard voor lerarenopleiders en bij de registratie-eisen van de VELON.

De opleiding bestaat uit acht bijeenkomsten van een dag. Tijdens het ochtendprogramma staat een thema centraal dat aan de hand van actuele literatuur en (wetenschappelijk) onderzoek wordt uitgediept. De middagen zijn gericht op het verdiepen van coachingsvaardigheden en (het begeleiden van) intervisie.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Opleiden in de School: organisatie en en infrastructuur
  • Professionele ontwikkeling en VELON-registratie; profiel van een coach en schoolopleider
  • Leren en leerprocessen van (aanstaande) leraren
  • Begeleiden van het leren en doceren van aanstaande leraren
  • Beoordeling en begeleiding
  • Leren op de werkplek en leren in relatie tot begeleiden en opleiden
  • Kwaliteit van de opleidingsschool
  • De lerende organisatie en professionele cultuur

De opleiding biedt veel ruimte om begeleidingsvaardigheden te oefenen: versterken van de eigen competenties, omgaan met weerstanden, communicatieve vaardigheden, observeren en natuurlijk ook: het deelnemen aan en begeleiden van een intervisiegroep.

Na afloop ontvang je een certificaat van de universitaire lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool.

De totale studiebelasting bedraagt 140 uur, waarvan 56 uur contacttijd.