Werken met een groepsplan

Als gevolg van de invoering van de wet op passend onderwijs, heeft een leerling straks een ontwikkelingsperspectief: hij wordt opgeleid tot een diploma of uitstroom. De docent benoemt welk handelen nodig is om de leerling op te leiden tot dit perspectief. Het verwoorden van docenthandelen gebeurt in een groepsplan. Tijdens een Train de Trainer traject leer je op jouw school het werken met groepsplannen te introduceren, te monitoren en te evalueren.

  • Voor zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, mentoren, docenten en teamleiders
  • Het groepsplan gaat over de inhoud, over het handelen van de docent maar ook over klassenmanagement
  • Verschillende scholen werken al met groepsplannen

Wat kun je na de opleiding Werken met een groepsplan?

Je kunt op jouw eigen school het werken met groepsplannen introduceren, monitoren en evalueren.

Studieduur

3 maanden

Contacttijd

4 dagdelen

Locatie

In overleg - Groningen